2016. szeptember 8., csütörtök

A hóhérlelkű keresztapa

Meredek történetet küldött el egy olvasó. A leírt történések és a történelmi párhuzam már már filmbe illő. Még most is csak pislogunk. A levelet változtatás nélkül közöljük:

Amikor megtudtam, hogy ki lesz Nyíri Márton helyén az önkormányzatban, mintha fejbe vágtak volna. Mert sokat tudok kettőjük kapcsolatáról, ráadásul történt már hasonló eset a magyar politikában. Megköszönöm, ha foglalkoztok vele, mert szerintem fogalma sincs senkinek arról, hogy mi folyik Dunakeszin.
Varga és Nyíri
Egy sötét időszak ismétli önmagát. Kevesen tudják, hogy a magyar kommunista rendszer vezére, Kádár János, Rajk László fiának keresztapja volt. Annak a Rajk Lászlónak volt ennyire közeli barátja, akinek később koncepciós perét végül ő segített előkészíteni.

Kádár János
A kommunistákra jellemző karrierépítés legjobb példája, hogy Kádár nem csak Rajk barátja, fiának keresztapja volt, de  az is, aki segített Rákosinak Rajk László kínzásában, elítélésében, és az ítélet végrehajtásában (beleértve a „komámasszony” és a saját keresztfia kisemmizését is).

De miért is érdekes ez 2016-ban Dunakeszin?
Nyíri Márton, a helyi jobbik születésekor úgy érezte, Varga Zoltán Péterben egy jó emberre talált, akinek világnézete, elképzelései hasonlóak az övékhez. A közös munka közben barátság alakult ki köztünk, és Nyíri felkérte, hogy legyen lányának keresztapja.

Ugorjunk pár évet a jelenhez: Július 22-én Nyíri Márton jobbikos önkormányzati képviselő kénytelen volt lemondani mandátumáról, mivel Varga Zoltán addig gyötörte, a párton belül pedig addig folytatta ellene a „koncepciós pereket”, amíg végül úgy érezte, már nincs más választása.

Varga Zoltán
Közleményében azt írta, azért mondott le, mert „az utóbbi időben politikai, stratégiai és kommunikációs véleménykülönbség alakult ki közte és a Jobbik helyi vezetése között.”
Nyílt titok, hogy lemondása mögött az a tény állt, hogy nem hajtotta végre azokat a pusztán politikai indíttatású utasításokat, amiket Varga Zoltán adott neki. Így Varga önös érdekei szempontjából haszontalanná, sőt akadállyá vált keresztlányának apja, és úgy döntött, hogy félreállítja.

Egyébként Varga hatalomvágyát és nárcisztikus énjét láthatóan bántotta, ahogy Nyíri Mártont értékelik és szeretik. Ezért is jutott el arra a pontra, hogy már végül egy nyugodt estét, hétvégét sem hagyott neki. Igyekezett folyamatos bűntudatot és feszültséget kreálni benne, amíg elfogy a cérnája és lemond.

Tette mindezt Nyíri gyermekének keresztapjaként. Ahogy anno Kádár tette Rajkkal.
És persze tette mindezt azért, hogy most ő ülhessen a városi testületben a Nyíri helyén.

A hatalomvágy persze nagy úr. És ha egy ilyen ember, mint Varga Zoltán, megízleli, már nem számít mennyire aljas módszerekkel éri el célját.
Nyilván a szeme sem fog rebbeni (a mindenhová csak listáról bejutott, balosokkal kooperáló megélhetési politikusnak), amikor majd sorban áll Nyíri tiszteletdíjjáért.

Kíváncsi vagyok hogy lát munkához az őszi testületi ülésen.